மார்க்ஸிய அரசியல் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மார்க்ஸிய அரசியல் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள்

markisa arasiyalin porulathara adippadaikal
Weight
400.00 Gms

 சமூக வாழ்க்கை என்பது சிக்கல் நிறைந்ததும் பல வகைப்பட்டதும் ஆகும். அது அரசியல், பொருளாதாரம், பண்பாடு, கலை, தத்துவம், ஆகியவற்றைத் தழுவி நிற்கின்றது. இச்சமூக வாழ்வின் பன்முகப்பட்ட சிக்கல்களைப் பலவித சமூக இயல்கள் ஆராய்கின்றன. பொருளாதார இயல் என்பது பொருளாதார வாழ்க்கையை ஆராய்கின்றது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.