மைக்ரோ பதிவுகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மைக்ரோ பதிவுகள்

micro pathivugal
Weight
220.00 Gms

இந்தப் புத்தகம் ஐந்து வருட எழுத்துகளின் சேமிப்பு. ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கீச்சுகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை. மின்னல் போல் வெட்டும் சிந்தனை எழுத்தில் பாய்ச்சும் சிறு வெளிச்சமே இது. வேறுவேறு தெருணங்கள். வேறுவேறு நிகழ்வுகள். எல்லாம் ஒளிரும் வெளிப்பாடுகள்..

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.