மூதாதையரைத்தேடி...
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மூதாதையரைத்தேடி...

moothathaiyarai thedi
Weight
450.00 Gms

 

மூதாதையரைத்தேடி...
பல கோடி ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட பூமியில் எத்தனையோ விதமான உயிரினங்கள் தோன்றின. அவற்றில் பல அழிவுற்றன, பல உயிர் தரித்தன, இயற்கையோடு இயைந்தும் போராடியும் தம்மையும் தம் இனத்தையும் தக்கவைத்துக் கொண்ட பல உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒருபடிதான் நாம். நாம் கடந்து வந்த கட்டங்களை, நம் மூதாதையரை அறியத்தரும் முயற்சியே இந்நூல்.

மூதாதையரைத்தேடி...

பல கோடி ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட பூமியில் எத்தனையோ விதமான உயிரினங்கள் தோன்றின. அவற்றில் பல அழிவுற்றன, பல உயிர் தரித்தன, இயற்கையோடு இயைந்தும் போராடியும் தம்மையும் தம் இனத்தையும் தக்கவைத்துக் கொண்ட பல உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒருபடிதான் நாம். நாம் கடந்து வந்த கட்டங்களை, நம் மூதாதையரை அறியத்தரும் முயற்சியே இந்நூல்.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.