மொழியும் நிலமும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மொழியும் நிலமும்

mozhiyum nilamum
Weight
100.00 Gms

மொழியின் பிறப்பையும் சமூகத்தில் அதன் பங்கையும் ஆராய்வது என்பது அற்புதமும்,சாகசமும் நிறைந்த பயணம்.முப்பது நாற்பதுகளில் வோலோசினோவ் போன்றவர்களுக்குக்குப் பிறகு மொழியியலுக்குச் சற்று கூடுதல் முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது பின் - நவீனத்துவவாதிகளால்.இந்தப் போக்கின் தக்கமாகவே இங்கு,மொழி வழியாக ஒரு சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்ப்டுகின்றது என்கிற ஜமாலின் மாறுபட்ட விமர்சன முறையைத் தமிழ் வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது இத்தொகுப்பு.   அ.ஜ.கான்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.