நான் ஒரு அழைப்பு பாகம் 1
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நான் ஒரு அழைப்பு பாகம் 1

naan oru azhaipu part 1
Author
Weight
350.00 Gms

நான் ஒரு அழைப்பு பாகம் 1

 

ஒருவன் தன் முழு இருப்பின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நாடி நரம்புகளிலும் உணரும் தாகம். ஆனால் அதை வார்த்தையில் கொண்டுவந்து கேட்பதற்கு எந்த வழியுமில்லை. 
நீ கேட்கவே முடியாத அந்த கேள்விக்கான பதில் நான்: யாரெல்லம் தங்களை ஆழ்ந்த ஏக்கத்துடன், தங்களைத் தாங்களே தேடிக் கண்டுபிடிக்காவிட்டால், வாழ்வு அர்த்தமின்றி போய்விடும் என்று ஆழமான உந்துதலுடன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு நான் ஒரு அழைப்பு.

ஒருவன் தன் முழு இருப்பின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நாடி நரம்புகளிலும் உணரும் தாகம். ஆனால் அதை வார்த்தையில் கொண்டுவந்து கேட்பதற்கு எந்த வழியுமில்லை. 
நீ கேட்கவே முடியாத அந்த கேள்விக்கான பதில் நான்: யாரெல்லம் தங்களை ஆழ்ந்த ஏக்கத்துடன், தங்களைத் தாங்களே தேடிக் கண்டுபிடிக்காவிட்டால், வாழ்வு அர்த்தமின்றி போய்விடும் என்று ஆழமான உந்துதலுடன் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு நான் ஒரு அழைப்பு.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.