நான் உனக்கு சொல்கிறேன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நான் உனக்கு சொல்கிறேன்

naan unaku sollukiren 1
Author
Weight
320.00 Gms

நூலின் பெயர்: நான் உனக்கு சொல்கிறேன்

ஆசிரியர் பெயர்:ஓஷோ

 

 

உனக்கு புரிகின்ற வாதங்களை கொண்டு இயேசுவை பிணைத்து விடலாம் அதன் மூலம் இயேசுவை புரிந்து கொண்டு விட்டது போல் உணர கூடும் ஆனால் நீ அறிந்து கொண்டதெல்லாம் இயேசுவின் மீது கட்டிவிடப்பட்ட கூற்றுகள் மட்டுமே இயேசு  மிக தொலைவில் இருக்கிறார் உனது கூற்றுகள் அவரை தீண்டவே முடியாது அவரை சுற்றிலும் மிக அற்புதமான தத்துவ குறிப்புகளை பின்னிவிடலாம் அவை உன்னால் நெய்ய பட்டு இருப்பதால் அவற்றி நீ புரிந்தது கொள்ள முடியும் அவை உனது படைப்புகள் ஏன் உனது கண்டுபிடிப்புகளாகும் ஆனால் உனது தத்துவங்களுக்கு பின்னால் மறந்தது போகும் இயேசு இன்னும் அன்னியராகவே இருக்கிறார்
உண்மையில் உனது தத்துவங்களும் உனது வாதங்களும் அவர் ஏற்கனவே இருப்பதை விட மேலும் அன்னியராக்கி விட்டது உனக்கும் ஏசுவிற்கும் இடையில் அந்த வாதங்கள் ஒரு சீன பெருஞ்சுவரை ஏற்படுத்தி விட்டன..


Book Name: naan unaku solkiren

Book Writer:Osho

Buy Book:This Tamil Osho Book Available

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.