நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன் 2
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன் 2

naan unakusolkiren 2
Author
Weight
350.00 Gms

நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன் 2

உனக்குப் புரிகின்ற வாதங்களைக் கொண்டு இயேசுவைப் பிணைத்து விடலாம். அதன் மூலம் இயேசுவைப் புரிந்து கொண்டு விட்டது போல் உணரக் கூடும். ஆனால் நீ அறிந்து கொண்டதெல்லாம் இயேசுவின் மீது உன்னால் கட்டிவிடப்பட்ட கூற்றுகள் மட்டுமே. அவர் வெகு தொலைவில், முற்றிலும் தொலை தூரத்தில் இருக்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.