நாயகம் ஒரு காவியம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நாயகம் ஒரு காவியம்

naayagam oru kaviyam
Weight
700.00 Gms

நாயகம் ஒரு காவியம்

ஓர் உண்மையைச் சொல்கிறேன். நான் ‘அவதார புருஷன்’ எழுதிய பிறகுதான் இல்க்கிய உலகில் கவனிக்கப்பட்டேன். அவதார புருஷன் நான் எழுதுவதற்குக் காரணமாக இருந்தவர் கவிஞர் மு.மேத்தா அவர்கள்.

-    காவியக் கவிஞர் வாலி

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.