நாற்பது வயதுக்குப் பிறகு வானமே எல்லை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நாற்பது வயதுக்குப் பிறகு வானமே எல்லை

narpathu vayathuku piragu vaname ellai
Author
Weight
300.00 Gms

 

நாற்பது வயதுக்குப் பிறகு வானமே எல்லை
என்னைப் பொருத்தவரை, அனுபூதியின் இன்னொரு பெயர் பக்குவம். 
உங்களுடைய வளம் நிறைந்த ஆற்றல் மலர்ச்சியடையும் கட்டத்தை நீங்கள் எட்டியிருக்கிறீர்கள். செயல் வடிவம் பெற்று இருக்கிறது அது. நீண்ட பயணததைக் கடந்த விதையின் பொலிவான மலர்ச்சி அது. நறுமணம் பரப்பும் பக்குவம் அது. ஒவ்வொருவரிடமும் அற்புத அழகை மிளர வைக்கிறது அது. வாழ்க்கைச் சித்திரத்திற்கு இறுதி வண்ணம் தீட்டுகிறது முதுமை. இறுதி வண்ணக் கோலம் தீட்டப்பட்டதும் ஆனந்தக்களி நடனத்தோடு மரணமிலாப் பெருவாழ்விற்குத் தயாராகிறார் ஒருவர். அதை வரவேற்கும் ஆயுத்த நிலை அது.

நாற்பது வயதுக்குப் பிறகு வானமே எல்லை

என்னைப் பொருத்தவரை, அனுபூதியின் இன்னொரு பெயர் பக்குவம். 
உங்களுடைய வளம் நிறைந்த ஆற்றல் மலர்ச்சியடையும் கட்டத்தை நீங்கள் எட்டியிருக்கிறீர்கள். செயல் வடிவம் பெற்று இருக்கிறது அது. நீண்ட பயணததைக் கடந்த விதையின் பொலிவான மலர்ச்சி அது. நறுமணம் பரப்பும் பக்குவம் அது. ஒவ்வொருவரிடமும் அற்புத அழகை மிளர வைக்கிறது அது. வாழ்க்கைச் சித்திரத்திற்கு இறுதி வண்ணம் தீட்டுகிறது முதுமை. இறுதி வண்ணக் கோலம் தீட்டப்பட்டதும் ஆனந்தக்களி நடனத்தோடு மரணமிலாப் பெருவாழ்விற்குத் தயாராகிறார் ஒருவர். அதை வரவேற்கும் ஆயுத்த நிலை அது.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.