நீங்களும் இயக்குநராகலாம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நீங்களும் இயக்குநராகலாம்

neengalum iyakunaragalam
Weight
150.00 Gms

நீங்களும் இயக்குநராகலாம்

திரைப்பட்த் துறையில் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், பி.சி.ஸ்ரீராம், சூப்பர் குட் பட்டரையில் உருவானவர்.

இவர் எழுதிய நீங்களும் இயக்குனராகலாம் என்னும் இந்நூல் திரைப்படத்துறையில் நுழைபவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாய் அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை...

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.