நெருங்கும் உலகப்போர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நெருங்கும் உலகப்போர்

nerungum ulaga por
Weight
400.00 Gms

முதல் உலகப் போர் மொத்தம் 1561 நாட்கள் நடைபெற்றது. போரினால் மொத்தம் 40 லட்சம் கோடி டாலர் சொத்துக்கள் நாசமடைந்தன. 1939 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி தொடங்கிய இப்போர் 1945 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்தது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.