ஒலிக்காத இளவேனில்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒலிக்காத இளவேனில்

olikatha ilavenil
Weight
230.00 Gms

ஒலிக்காத இளவேனில்

பெரும்பான்மையாய்ப் புலம்பெயர்ந்தவர்களையே கொண்டிருக்கிறது இத்தொகுதி நமது அரசியல் நம்பிக்கைகளாலும் வாழ்முறைகளாலும் வேறுபடுகிற, சமூகத்தில் வெவ்வேறு பாத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கிற உலகின் பல்வேறு நகரங்களில் உள்ளவர்களை “இலங்கைப் பெண்கள்என்கிற பொது உடன்பாட்டின்படி அடிப்படையில் கூட்டிணைக்க முனைந்திருக்கிறது இந்த நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.