ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்

oru nagaramum oru kiramamum
Weight
310.00 Gms

ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்

கொங்குப் பகுதியில் சமூக மாறங்கள்

பேராசிரியர் எஸ்.நீலகண்டன் அவர்களின் ‘ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும்என்னும் நூல், கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாண்டுகளில் ஒரு நகரமும் ஒரு கிராமமும் அடைந்துள்ள மாற்றங்களைக் கள ஆய்வும் சுய அனுபவமும் கலந்து சுவாரஸ்யமாக விவரிக்கிரது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.