ஒரு விநாடி புத்தர்!
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒரு விநாடி புத்தர்!

oru vinadi puthar
Weight
450.00 Gms

ஆனந்தத்தை அடைவதற்க்கு சிலர் அன்பு என்ற வாகனத்தில் ஏறுகிறார்கள். சில நேரங்களில் அந்த வாகனம் ஆனந்தத்தின் எல்லைக் கோடுகளை தொடுகிறது. எனவே அது ஆனந்தம் நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் என்று காத்திருக்கிறார்கள். காலப்போக்கில் அந்தக் காத்திருப்பு ஆனந்தத்தைத் தருவதில்லை... அவஸ்தையைத்தான் தருகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.