பட்ஜ் - பட்ஜ் படுகொலைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பட்ஜ் - பட்ஜ் படுகொலைகள்

padge padge padukolaigal
Weight
400.00 Gms

ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒருபொருளாக,தியாகத்தின் அடையாளமாக,தன்னலமற்ற ஒப்பளிப்பாக,கோமகட்ட மாரு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள்.

பயணிகளின் அந்தக்கப்பலை ஒரு முன்மாதிரிக் கதாநாயகனாக இந்திய சுதந்திரத்தை நோக்கி முன்னெடுத்துச் சென்றவர்கள் அடையாளப்படுத்தினர்.

பட்ஜ் - பட்ஜ் படுகொலைகள் பெரும் முன்னனுபவமாக உருவாகியிருந்தது.பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு பக்கபலமாகச் செயல்பட்டுவந்த ஏகாதிபத்திய ஆதரவு நிறுவனங்கள்,இந்தத் துயர சம்பவக் காலகட்டத்தில்,பொதுமக்களிடம் தங்கள் முகத்தையும் தாங்கள் உருவாக்கியிருந்த சித்திரங்களையும் இழந்துபோனார்கள்.

பட்ஜ் - பட்ஜ் படுகொலைகள்,இரத்தத்தால் எழுதப்பட்ட நமது சுதந்திர வரலாற்றின் தொடக்க கால அத்தியாயங்கள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.