பண்டைத்தமிழர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பண்டைத்தமிழர்

pandai thamizhar
Weight
250.00 Gms

பண்டைத்தமிழர்

ஆதித்தமிழ் குறித்தும் தமிழர் குறித்துமான ஆய்வுக்கட்டுரைகள்

சுவாமி ஞானப்பிரகாசரின் இந்நூல், உலகின் ஆதித்தாய்மொழியாகத் தமிழினை முன்வைத்து, தமிழர் இப்போதைய ஆய்வுச்சூழலில் பொருந்தாத சில கருத்துக்கள் இத்தொகுப்பில் இருந்தபோதுங்கூட தமிழ், தமிழர் குறித்த ஆய்வுவரலாற்றில் இந்நூல் இன்றியமையாததாகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.