பெண்: வன்முறையற்ற வாழ்வை நோக்கி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பெண்: வன்முறையற்ற வாழ்வை நோக்கி

pen vamuraiyatra vazhvai kok
Weight
70.00 Gms

பெண்: வன்முறையற்ற வாழ்வை நோக்கி

(ஒரு களப்பணியாளரின் அனுபவங்களிலிருந்து)

இந்தியாவில் குடிமகள் என்ற அடிப்படையில் எழும் போது ஒடுக்குமுறையோடு, சாதி, வர்க்கம், பாலினம் ஆகிய 3 மட்டங்களில் பெண் ஒடுக்கப்படுகிறாள். இந்த ஒடுக்குமுறைக்கு ஆணாதிக்கம், நிலப்பிரபுத்துவம், முதலாளித்துவம் முக்கியகாரணிகளாக அமைகின்றன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.