பெண்மை ஒரு வரம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

பெண்மை ஒரு வரம்

penmai oru varam
Weight
200.00 Gms

பெண் உடலில் இயற்கை வைக்கும் வலிமை பின்னம்..நேர்மையின் சக்தியால் நிரவல் பேறுகிறது...

பொய்யற்ற வார்த்தைகளோடு சொல்லில் நேர்மையும்,

நேர்கொண்ட மனதோடு செயலில் நேர்மையும்,

கெடுக்காத எண்ணங்களோடு நெஞ்சில் நேர்மையும்,

அறம் உடைய இல்வாழ்வோடு உடலில் நேர்மையும்,

கருத்து வெளிப்பாட்டில் களங்கமிலா நேர்மையும்,

தான் கொண்ட கொள்கையாக ஆகிவரின்

பெண்மைக்கு அதுவே பெரும் சக்தியாகும்.

நேர்மை கொண்ட  பெண்ணொருவர் மாவலிமை கொண்டவராம்.

நேர்மையே பழகிக்கொண்டு நித்தமும் நிகழ் வாழ்வில்,தீரமிக்க பெண்களாய் திகழ்ந்தே மகிழ்ந்திடுவோம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.