Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

போர்க்குரல்

porkural
Weight
190.00 Gms

போர்க்குரல்

அறிந்தோ அறியாமலோ புறக்கணிக்கப்படும் கீழ்த்திசை இலக்கியங்கியங்களின் மேன்மையை இக்கதைகள் தமிழுலகுக்கு அறிவிக்கும். மிகச்சிறந்த நவீன இலக்கியங்களுக்கு மேற்குநாடுகள் மட்டுமே உரிமை கொண்டாட முடியும் என்பதை இத்தொகுப்பு தகர்த்துவிடும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.