புதுமைப்பித்தன் கதைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

புதுமைப்பித்தன் கதைகள்

pudumaipiththan
Weight
670.00 Gms

                          

1.  புதுமைப்பித்தன் கதைகள்

இளங்கோ, கம்பன், பாரதி என்ற வரிசையில் புதுமைப்பித்தன் வருகிறார். நமது இல்லங்கள்தோறும் பாரதி கவிதைகள் இடம் பெறுவதைப் போல புதுமைப்பித்தன் கதைகளும் இடம்பெற வேண்டும். புதுமைப்பித்தனின் படைப்பு மொழி, கருத்தை அடர்தியுடன் வெளிபடுத்தும்முறை  வாசகருக்கு புதிய வெளிச்சத்தை அளிப்பவை.

                                                                                                            ஆசிரியர் : வீ. அரசு

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.