புரச்சிகர மக்கள் பாசறையின் சிவப்பு ஏடு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

புரச்சிகர மக்கள் பாசறையின் சிவப்பு ஏடு

puratchikara makkal pasaraiyun sivapu yedu
Weight
112.00 Gms

எனது வார்த்தைகள் எதுவும்

காற்றைப் போல

கண்ணுக்குத் தெரியாத்தும்,

கனவைப் போல

அடைய முடியாத்தும் அல்ல

உயிர் சேர்க்கும் காற்றைப் போல

தாகம் தீர்க்கும் ஊற்றாஇப் போல

உன்னதமானது உயிராதாரமானது. - தோழர் காலந்துரை

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.