இராசேந்திர சோழன் அரிய தகவல்கள் 1001
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இராசேந்திர சோழன் அரிய தகவல்கள் 1001

rajendra chozhan ariya thagavalgal 1001
Weight
500.00 Gms

இராசேந்திர சோழன் அரிய தகவல்கள் 1001

பெரிய மன்மதன் என நினைப்பு, இவரு, பெரிய மன்மத குஞ்சு, இப்படித்தான் ஆணழகை மன்மதனோடு ஒப்பிடும் பழக்கம் நம்மிடை உண்டு, மன்மதன் ஆணழகின் குறியீடு. திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் வடமொழிப்பகுதின் 85வது சுலோகம் சொல்கிறது “சிவனின் உங்காரத்தை காணாத மற்றோரு மன்மதன்” அதாவது சிவனின் முக்கண்ணால் எரிக்கப்படாத மன்மதன்.

அச்செப்பேட்டின் 109 சுலோகம் சொல்கிறது., “தவத்தின் வலிமையால் கங்கையைக் கொண்டு வந்த பகீரதனை தன் தோள் வலிமையால் நகைத்த இரவிகுலதீபம்” ஆம்., சூரியதீபம் திரண்ட தோள்கள் அழகிலும் முன்னவன் இராசேந்திர சோழன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.