சபராளி அய்யுபு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சபராளி அய்யுபு

sabari ayyubu
Author
Weight
250.00 Gms

 

சபராளி அய்யுபு
சாதிக் வெப்கேமில் பேசிக்கொண்டிருந்தபொழுது ஹாஜரா தன் சின்னச் சின்னக் கேள்விகளால் அந்த ரூமில் உள்ள அனைவரையும் ஈர்த்தாள்.
‘அத்தாஎப்பவருவீங்க?’
’சீக்கிரம்வந்துடறேன்செல்லம்.’
‘ஒன் டூ ஃபை ஃபோர் டென் டேய்ஸ் ஆயிடுச்சி அத்தா’ என்று கைவிரல்களையும் கால் விரல்களையும் கோத்து எண்ணிக்காட்டி அங்கலாய்த்தாள்.

சபராளி அய்யுபு

சாதிக் வெப்கேமில் பேசிக்கொண்டிருந்தபொழுது ஹாஜரா தன் சின்னச் சின்னக் கேள்விகளால் அந்த ரூமில் உள்ள அனைவரையும் ஈர்த்தாள்.
‘அத்தாஎப்பவருவீங்க?’
’சீக்கிரம்வந்துடறேன்செல்லம்.’
‘ஒன் டூ ஃபை ஃபோர் டென் டேய்ஸ் ஆயிடுச்சி அத்தா’ என்று கைவிரல்களையும் கால் விரல்களையும் கோத்து எண்ணிக்காட்டி அங்கலாய்த்தாள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.