சகாயம் சந்தித்த சவால்கள்!
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சகாயம் சந்தித்த சவால்கள்!

sagayam santhitha savalgal
Weight
100.00 Gms

சகாயம் கடந்து வந்த முள் பாதைகளையும் அவர் பணியில் சந்தித்த அனுபவங்களையும் பத்திரிக்கையாளர் கே.ராஜதிருவேங்கடம் அழகான நடையில் தந்திருக்கிறார். சாக்கடைச் சமூகத்தில் அதைச் சுத்தப்படுத்துவர் அனுபவிக்கும் கஷ்டத்துடனேயே சகாயம் போன்றவர்களின் பயணமும் இருக்கிறது. ஊழல் இல்லாத சமுதாயம் படைக்கவும் ஊழலை எதிர்த்துப் போராடவும் ஊக்க சக்தியாக இந்தப் புத்தகம் அமையும்!

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.