சாலப்பரிந்து...
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சாலப்பரிந்து...

salaparinthu
Weight
340.00 Gms

சாலப்பரிந்து...

நாஞ்சில் நாடனின் சிறுகதைகள் அக உலகைத் தேடும் முயற்சியில் இறங்காதவை. மனிதனுக்கும் குறிப்பாக ஆணுக்கும்-அவனைச் சூழ்ந்திருக்கும் உலகத்திற்கும் இடையே, தொடர்ந்து, இடைவேளையே இல்லாமல் நடைபெரும் மோதல்களையும், உராய்வுகளையும், கொஞ்சல்களையும், சிணுங்கள்களையும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முயக்கங்களையும் நேரடியாக, பாசாங்குகள் இன்றிச் சித்தரிப்பவை

நாஞ்சில் நாடன், காலச்சுவடு பதிப்பகம்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.