சாப்பாட்டுப் புராணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சாப்பாட்டுப் புராணம்

sapatu puranam
Author
Weight
200.00 Gms

 

சாப்பாட்டுப் புராணம்
சமஸ் அவர்கள் எழுதியது.
இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள கட்டுரைகள் தினமணி இணைப்பிதழான கொண்டாட்ட த்தில், ஈட்டிங் கார்னர் பகுதியில் 2007-09 காலகட்டத்தில் வெளிவந்தவை. அப்போது சமஸீக்குக் கிடைத்த வாசகர்கள் ஏராளம். அவர்களுக்குக் கையேடுபோல் இப்போது இந்தப் புத்தகம் வெளியாகிறது.

சாப்பாட்டுப் புராணம்

சமஸ் அவர்கள் எழுதியது.
இந்தப் புத்தகத்திலுள்ள கட்டுரைகள் தினமணி இணைப்பிதழான கொண்டாட்ட த்தில், ஈட்டிங் கார்னர் பகுதியில் 2007-09 காலகட்டத்தில் வெளிவந்தவை. அப்போது சமஸீக்குக் கிடைத்த வாசகர்கள் ஏராளம். அவர்களுக்குக் கையேடுபோல் இப்போது இந்தப் புத்தகம் வெளியாகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.