ஷோபியன்: காஷ்மீரின் கண்ணீர் கதை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஷோபியன்: காஷ்மீரின் கண்ணீர் கதை

shobiyan kashmirin kanneer kathai
Weight
200.00 Gms

ஷோபியன்: காஷ்மீரின் கண்ணீர் கதை

2009மே 29-30ஆம் நாள், காஷ்மீரின் ஆப்பிள் நகரமான ஷோபியனில் இரு இளம் பெண்களை வெண்புணர்ச்சி செய்து கொலை செய்த குற்றவாளிகளைக் கண்டறிந்து நீதி வழங்க வேண்டும். ஜம்முகாஷ்மீரின் வரலாற்றையும் காஷ்மீரி மக்களின் சுதந்திர தாக்கத்தையும் சுருக்கமாகப் பதிவு செய்கிறது இந்த நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.