சிலந்தியும் ஈயும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சிலந்தியும் ஈயும்

silanthiyum eeyum
Weight
50.00 Gms

சிலந்தியும் ஈயும்

இந்தச் சிலந்தியும் ஈயும் உலகம் முழுக்க அதிகாரம், பாலினம், வர்க்கம் என ஏற்றத்தாழ்வுகளின் பின்னணியில் ஒடுக்குபவர்களுக்கும், ஒடுக்கப்படுபவர்களுக்கும் ஆள்வோர்க்கும் ஆளப்படுவோருக்குமான குறியீடாக இருக்கிறது.

லீப்னெஹ்ட், புலம், pulam,  silanthiyum eeyum

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.