சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு: பெண்ணின் புரட்சி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சிறகு விரிக்கும் வாழ்வு: பெண்ணின் புரட்சி

siragu virikum vazhvu
Weight
400.00 Gms

பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் வரலாறு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆரம்பித்தது என்கிறார் ஓசலான். இதையே அவர் முதலாவது பாலின விசல் என்று விவரிக்கிறார். காலப்போக்கில் இரண்டாவது பாலின விரிசல் மூலமாக இவ்விரிசல் இன்னமும் ஆழமாகியது என்கிறார். இவ்வரலாற்றை அவர் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.