சிறுவெளி வியாபாரியின் ஒருவழிப் பயணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சிறுவெளி வியாபாரியின் ஒருவழிப் பயணம்

siruveli viyabariyin oru vazhi payanam
Weight
110.00 Gms

சிறுவெளி வியாபாரியின் ஒருவழிப் பயணம்

முதன் முதலாக தமிழ்க் கவிஞன் தன் மூல ஆதாரத்தைக் தமிழ் இலக்கிய மரபைக் கொண்டு நிர்ணயிக்கும் ஒரு முயற்சி.

தன் அணிகலனான ‘ஆசையின் பாம்பால் மீண்டும் ஐயபாஸ்கரன், கவிதைகள் வாயிலாக அளக்க முயன்றிருக்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.