சித்தர் பாடல்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சித்தர் பாடல்கள்

sithar padalgal
Weight
650.00 Gms

சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ்நாட்டில் சித்தர்கள் பலர் வாழ்ந்துள்ளனர். இந்தத் தொகுப்பு நூலில் சிலவாக்கியர், பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார், அகப்பேய்சித்தர், அழுகிணிச்சித்தர், கடுவெளிச்சித்தர், இடைக்காடர், பாம்பாட்டிச்சித்தர், குருஞானசம்பந்தர், கன்பதிதாசர், பீருமுகமது, வாலைசாமி ஆகியோரின் வரலாறு. அவர்கள் பாடல்களில் பொதிந்துள்ள செய்திகள், அவர்களின் கொள்கைகள், யாப்பமைதி, பாடலகளின் இயல்பு முதலியன விரிவான விளக்கங்காளுடன் கூறப்பட்டுள்ளது.

தொகுப்பு: இரா.திருமுருகன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.