சிவப்புப் பட்டியல்...
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சிவப்புப் பட்டியல்...

sivapu pattiyal
Weight
190.00 Gms

உலகளவில் அழிந்துவரும் உயிரினங்களைப் பற்றிய கவலையோடும் கவனத்தோடும் பதிவு செய்கிறது இந்நூல்.உலகளவில் புலிகளின் எண்ணிக்கையும் சிங்கங்களின் எண்ணிக்கையும் இன்னபிற அரிய உயிரினங்களும் குறைந்துவருவதைக் கூறும் கணக்கீடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அழிந்துவரும் அரிய விலங்குகளைப் பற்றிய பட்டியலை இந்நூல் கவனப்படுத்துகிறது.அதுவே சிவப்புப்பட்டியல்.விலங்கினங்களுக்கும் மனிதர்களுக்குமான உறவை அதன் நேர்த்தியான அர்த்தங்களுடன் உணர்த்தும் இந்நூல் அழிந்துவரும் உயிரினங்களையும் அதன் சூழல்தன்மையையும் விரிவாக முன்வைக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.