சூடாகும் பூமி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சூடாகும் பூமி

soodagum boomi
Weight
60.00 Gms

சூடாகும் பூமி

பருவநிலை மாற்றம் என்பது ஏற்கனவே மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோடிக்கனகான மக்கள் அதன் விளைவுகளை அனுபவித்து வருகின்றனர். ஆபத்தின் விளிம்பு என்பது 350 புள்ளிகள் வரையிலான கரியமிலவாயு அளவே. ஆனால் அது இன்றைய தேதியில் 390 ஆக உயர்ந்து வருகின்றது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.