Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஸ்ரீ சக்ரபுரி

(0)
sri chakrapuri
Price: 100.00

Weight
120.00 gms

ஸ்ரீ சக்ரபுரி (கட்டுரைகள்) - ஸ்வாமி ஓம்கார் - ரூ.100
திருவண்ணாமலை என்ற இடம் பலருக்கு சாராசரியான ஒரு வழிபாட்டுத் தலம். ஆனால் அது ஆன்மீகத் தேடல் கொண்டவருக்கு அள்ள அள்ளக் குறையாத ஆன்மீகச் சுரங்கம். இறையின்பம் திகட்டாத பேரின்பம் என்பது ஆன்மீகர்களின் அனுபவம். முழுமையான வாழ்வின் ஒரு நிமிடத்தின் புகைப்படம் எப்படி பல்வேறு கடந்தகால நிகழ்வை கிளர்ச்சியடைய செய்யுமோ அது போன்று ஒவ்வொரு கணமும் இறையனுபூதி பொழிந்தாலும் அதில் ஒரு கணத்தின் நிகழ்வை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு ரசிப்பது என்பது சுவாரசியமானது. ஸ்ரீசக்ர புரி என்ற இந்த புத்தகம் இத்தகைய சுவாரசியம் வாய்ந்தது. முழுதும் திருவண்ணாமலையைப் பற்றியது.

ஸ்ரீ சக்ரபுரி (கட்டுரைகள்) - ஸ்வாமி ஓம்கார் - ரூ.100


nbsp; திருவண்ணாமலை என்ற இடம் பலருக்கு சாராசரியான ஒரு வழிபாட்டுத் தலம். ஆனால் அது ஆன்மீகத் தேடல் கொண்டவருக்கு அள்ள அள்ளக் குறையாத ஆன்மீகச் சுரங்கம். இறையின்பம் திகட்டாத பேரின்பம் என்பது ஆன்மீகர்களின் அனுபவம். முழுமையான வாழ்வின் ஒரு நிமிடத்தின் புகைப்படம் எப்படி பல்வேறு கடந்தகால நிகழ்வை கிளர்ச்சியடைய செய்யுமோ அது போன்று ஒவ்வொரு கணமும் இறையனுபூதி பொழிந்தாலும் அதில் ஒரு கணத்தின் நிகழ்வை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு ரசிப்பது என்பது சுவாரசியமானது. ஸ்ரீசக்ர புரி என்ற இந்த புத்தகம் இத்தகைய சுவாரசியம் வாய்ந்தது. முழுதும் திருவண்ணாமலையைப் பற்றியது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.