ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வழி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வழி

steve jobs vazhi
Weight
400.00 Gms

ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வழி

புதிய தலைமுறைக்கான ஐ லீடர்ஷிப்

ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வழியில், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸிற்கு நெருங்கியவர்கள் மட்டுமே கண்ட மனிதரை வசகர்களும் அறிந்துகொள்ளவும், அவரை உருவாக்கியது எது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் ஒரு தருகிறது இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.