Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சுவரொட்டி

suvarotti
Weight
200.00 Gms

சுவரொட்டி

கலாப்ரியாவின் ‘நினைவின் தாழ்வாரங்கள்அதவிடப் பல மடங்கு கலையமைதி தோய்ந்த வெளிப்படைத் தன்மை கொண்டது.

சினிமாக்களில் சொல்லப்படுகின்ற Trilogy போல கலாப்ரியாவின் ‘நினைவின் தாழ்வாரங்கள்’ ‘ஓடும் நதி’ ‘உருள் பெருந்தேர்இந்த மூன்றையும் வரிசையாக வைத்து வாசிக்கலாம். அதனுடைய நீட்சியே இந்த சுவரொட்டி’.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.