தமிழ்நாட்டில் சதி என்னும் தற்பலி வழக்கம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தமிழ்நாட்டில் சதி என்னும் தற்பலி வழக்கம்

tamilnatil sathi enum tharpali vazhakam
Weight
120.00 Gms

சதி வழக்கம் இதிகாசங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை. கணவனின் சிதையில் உடன்கட்டையேறும் பெண் நரகத்திறகுச்  செல்வாள்

என்ற் ‘ மகா நிர்வாண தந்திரம்’ என்னும் சாக்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. வடமொழி இலக்கிய கர்த்தாக்களான பாணர், சுத்ரகர் போன்றோர்

உடன்கட்டையேறுவதை எதிர்த்துள்ளனர்.

- மு.அருணாசலம்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.