தமிழர் சமயம், தமிழர் வேதம், தமிழகத்துக் கோயில்கள்.
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தமிழர் சமயம், தமிழர் வேதம், தமிழகத்துக் கோயில்கள்.

thamizhar samayam thamizhar vetham
Weight
250.00 Gms

தமிழர் சமயம், தமிழர் வேதம், தமிழகத்துக் கோயில் கள். ரவிசுப்ரமணியன் விலை ரூ.125/-

பொதுவாக வேதம் என்றால் நாம் எல்லோருமே ஒரே வேதத்தைதான் சொல்கிறோம். ஆரிய வேதம், தமிழ் வேதம் என்ற இவருடைய பாகுபாடு அருமையானது. இது யாருக்குமே புதுமை யான ஒரு செய்தி. ஆரிய வேதம் என்று இவர் பிரித்துக் காட்டுவது, இன்றைய தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதா என்பது, இவர் முதல் முதல் எழுப்புகிற ஐயம், தமிழரில் அந்தணர், பார்ப்பார், வேதியர் என்ற பாகுபாடு இருந்தது. இவர்கள் பிராமணர் அல்லர்.

யு. சுப்ரமணியன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.