தந்த்ரா ரகசியங்கள்-3
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தந்த்ரா ரகசியங்கள்-3

thantra ragasiyangal 3
Author
Weight
664.00 Gms

நூலின் பெயர்: தந்த்ரா ரகசியங்கள்-3

ஆசிரியர் பெயர்:ஓஷோ

 

தந்த்ரா ரகசியங்கள்-3
விஞ்ஞான் பைரவ் தந்த்ராவின் புதிய விளக்கம்


தந்த்ரா சொல்கிறது உயிர் துடிப்போடிரு அதிக உயிர் துடிப்பு கொள் ஏனெனில் வாழ்வே கடவுள் வாழ்வை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை. அதிக உயிர் துடிபோடிரு அப்போது நீ அதிக தெய்வீகமாயிருப்பாய் முழுமையாக உயிர் துடிப்பு கொள் அப்போது உனக்கு அங்கு இறப்பு இல்லை.

தந்த்ரா வாழ்வை உனக்கு இயற்கையாக எடுத்து கொள்ள சொல்கிறது பொய்யாக இருக்காதே பாலுணர்வு அங்கு ஒரு ஆழமான சாத்திய கூறாக ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பாக இருக்கிறது அதை பயன் படுத்து மேலும் அதில் ஆனந்தமாய் இருப்பதில் என்ன தவறு நிஜத்தில் எல்லா நெறிகளுமே ஆனந்ததிற்கு எதிராக உள்ளன

இதைத்தான் தந்த்ரா கூறுகிறது பாலுணர்வு மிக மிக ஆழமான பிறப்பு ஆனால் அதே சமயம் மிக உயர்ந்த விடுதலைக்கு ஒரு வாகனமாக இதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆனால் அதற்கு விவேகம் தேவையில்லை என தந்த்ரா சொல்கிறது


தந்த்ரா உலகம்

 • தந்த்ரா கலவியின் ஆன்மிகம்
 • தந்த்ராவின் மூலமான பேரண்ட சங்கமிப்பு
 • நிஜத்தை நோக்கி உட் புறமாக திருப்புதல்
 • மாயையிலிருந்து நிஜத்திற்கு
 • மாறிக்கொண்டேயிருக்கும்  நிழற்படம் போன்ற வாழ்வை சாட்சியாய் பார்க்கும் யுக்திகள்
 • வேரூன்றிய இருப்பு நிலைகளை நோக்கி
 • அலையிலிருந்து பேரண்ட கடலை நோக்கி
 • திடீர் ஞானமும் அதன் தடைகளும்
 • உணர்வோடிருப்பதர்க்கும் மதிப்பீடற்று இருப்பதற்கும் ஆனா தந்த்ரா முறைகள் தந்த்ராவின் மூலமான விழிப்பு நிலை
 • மாறுவதன் மூலம் மாற்றத்தை கண்டு கொள்ளளால்
 • அன்பு மற்றும் விடுதலையின் ரகசியங்கள்
 • உண்மையானதுடன் இருத்தல்
 • ஆசைகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கான தந்த்ரா வலிகள்
 • ஒளியை பயன் படுத்தும் தந்த்ராதியானங்கள்
 • விதியின் திறன்

 

Book Name: thanthraa rakasiyangal-3

Book Writer:Osho

Buy Book:This Tamil Osho Book Available

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.