தனுஷ்கோடி ராமசாமியின் படைப்பாக்கத் திறன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தனுஷ்கோடி ராமசாமியின் படைப்பாக்கத் திறன்

thanushkodi ramasamyin padaipakkathiran
Weight
2000.00 Gms

தனுஷ்கோடியின் படைப்புகளை வகைமை அடிப்படையில் கவிதை,கட்டுரை,சிறுகதை,குறுநாவல்,எனப் பாகுபடுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.கால வரிசைப்படி அவரின் படைப்புநிலை வளர்ச்சி கண்டறியப்பட்டுள்ளது.படைப்புகளின் பின்புலம்,கருத்தியல்,கலை - அழகியல் கூறுகள் யாவும் மிக விரைவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.அவரின் புலப்பாட்டுத் திறன்கள் யாவும் வகை,தொகை செய்யப்பட்டு விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.