திராவிட சினிமா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திராவிட சினிமா

thiravida cinema
Weight
525.00 Gms

                                                                    

  1. திராவிட சினிமா

வைதீக, சனாதன, சாதிய சமூகத்தின் அனைத்து ஆதிக்கத்திற்கும் எதிராகத் தீரமுடன் போர்குரல் எழுப்பிய போது ‘ கூத்தாடிகள் ’ எனக் கொச்சைப்படுத்தப்பட்ட திராவிட இயக்கத்தின் காட்சி ஊடாக ஆவணம். 

                                    ஆசிரியர்  : இரா. பாவேந்தன்வி.எம்.எஸ்.சுபகுணராஜன்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.