தொல் தமிழர் திருமணமுறைகள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தொல் தமிழர் திருமணமுறைகள்

thol thamizhar thirumana muraigal
Weight
200.00 Gms

இந்நூல் சமூக அறிவியலின் பயனாய் விளைந்தது.சங்ககாலத் திருமணமுரைகள் அனைத்தும் நிறுவனத்தன்மை பெற்றவை.இலக்கியத்தின் பாடுபொருளாக அமைந்த இக்கூறுகளைச் சமூக மானிடவியலாக இந்நூலாசிரியர் ஆராய்கிறார்.வீரயுகப் பாடல்களைக் க.கைலாசபதியும்தமிழ் நாடகங்களைக் கா.சிவத்தம்பியும் ஆராய்ந்த பிறகுதான் அப்பொருளின் வீச்சு உயர்ந்தது.தமிழர் திருமணமுறைகள் பற்றிப் பல ஆய்வுகள் வந்திருப்பினும் அவையனைத்தையும் விஞ்சி நிற்கின்ற ஓர் ஆய்வாக இந்நூல் அமைகிறது.காரணம் இது சமூக மானிடவியலாக ஆராயப்பெற்றிருப்பதுதான்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.