உன் அற்புத ரோஜா மலரட்டும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

உன் அற்புத ரோஜா மலரட்டும்

un arputha roja malaratum
Author
Weight
200.00 Gms

நூலின் பெயர்:உன் அற்புத ரோஜா மலரட்டும்

ஆசிரியர் பெயர்:ஓஷோ

 

சத்தியம் என்பது உண்மை. நீ எதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்பதல்ல உண்மை. ஓன்று என்னவாக இருக்கிறதோ, அதுதான் உண்மை.எதார்த்தம் உண்மையே அல்லாமல் ஒன்றை பற்றிய நம் அபிபிராயம் அல்ல...! ஓஷோ

மதிப்பு மிக்க காலத்தையும்
சக்தியையும், வாய்ப்பையும்
நிறையவே வீணடித்து விட்டாய்
ஆனால் இன்னும் வாய்பிருக்கிறது
நீ விழிக்கும் வினாடியில்
இரவு முடிந்து விடும்
பகல் தொடக்கி விடும்
நேரம் வந்து விட்டது
அதனால் உடனே விளித்து கொள்...

உள்ளடக்கம்

  • அடக்க முடையவர்க்கு தீங்கு செய்ய உங்களால் இயலாது
  • ஆனால்,ஒருவேளை, அது எப்படி என்ற சந்தேகங்கள்
  • சாந்தி, எல்லா சந்தேகங்களையும் கடந்து சென்று விடும்
  • அணு ஆயுதங்களும் ஒரு கோழை ஆத்மாவும்
  • மலர்களை எடு. முட்களை விடு
  • உன் உள்முக பயணம் கடவுளை நோக்கியே பயணமே
  • உங்கள் பயத்தை ஒரு பக்கமாக ஒதுக்கி வைத்து விட வேண்டும்
  • ஆன்ம ரோஜா
  • மேலிருந்து ஒரு வாழ்த்து
  • ஞானத்தின் ஒழி வீச்சு


Book Name: un arputha roja malarattum

Book Writer:Osho

Buy Book:This Tamil Osho Book Available

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.