உங்கள் பிள்ளையும் கலாமாக ஆகலாம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

உங்கள் பிள்ளையும் கலாமாக ஆகலாம்

ungal pillayum kalam aagalam
Weight
100.00 Gms

உங்கள் பிள்ளையும் கலாமாக ஆகலாம்

 

நமது குழந்தைகளுக்கு ஏராளமான திறமைகள் மறைந்து கிடக்கின்றன. மண்ணுக்கடியில் கிடக்கும் வைரத்தைத் தோண்டி எருப்பதைபோல் அவர்களிடம் புதைந்து கிடக்கும் புதையலை நாம் அவர்களைக்கொண்டே எடுக்க உதவ வேண்டும்.அப்படி நாமும் உதவி, பிள்ளைகளும் முயன்றால்..

உங்கல் பிள்ளையும் ஆகலாம் அப்துல் கலாமைப் போல் ஒரு நாள்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.