உட்சக்தி இசைவானால் உலகமே இசையாகும்.
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

உட்சக்தி இசைவானால் உலகமே இசையாகும்.

utsakthi isaivanal ulagame isaiyagum
Weight
300.00 Gms

சுவாமிஜி நம்மை சிந்திக்க வைக்கிறார்.மனதை தளர்வாக வைக்க செய்கிறார்.இவை இரண்டும் கண்கூடாக நாம் உணரும் பொக்கிஷங்கள்.சுவாமிஜியின் புத்தகங்கள் மிகவும் உபயோகமானவை.புத்தகத்தின் ஒரு பிரதியை படுக்கை தலை மாட்டிலும்,இன்னொரு பிரதியை பிராணயத்தின் போது படிக்கவும்,என்னிடம் வைத்துள்ளேன்.        ஜெனரல் மல்லிக்

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.