ஊழல் ஒழிப்புப் போரில் திருவள்ளுவர் / லோக் பால்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஊழல் ஒழிப்புப் போரில் திருவள்ளுவர் / லோக் பால்

uzhal ozhipu poril thiruvalluvar lok pal
Weight
290.00 Gms

 

ஊழல் ஒழிப்புப் போரில் திருவள்ளுவர் / லோக் பால்

 

  • இலஞ்சத்துக்கு இ.பி.கோ.வில் தனி அத்தியாயம் ஏன் இல்லை ?

 

  • உலகப் போர் வெடித்தது - ஊழல் வெடியும் வெடித்தது !

 

  • இலஞ்ச ஒழிப்புப் போரில் ஓர் ஏப்ரல் முட்டாள் ?

 

  • இலஞ்சத்தின் பிற்ப்பிடம் எது ? கொடுக்கும் கை? அடுக்கும் கை?

 

  • இலஞ்சம் தருவது / பெறுவது காமத்துப் பால்? இன்பத்துப் பால் ?

 

  • சுவிஸ் இரகசிய எண்ணும் இந்திய வங்கிக் கள்ளக் கணக்கும்

 

  • அய்யன் வள்ளுவர் விடுத்த 5 எச்சரிக்கைகள்

 

        இவையனைத்தும் உள்ளடக்கிய நூல் இது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.