வலை உணங்கு குருமணல்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வலை உணங்கு குருமணல்

valai unangu kurumanal
Weight
240.00 Gms

வலை உணங்கு குருமணல்

குருநகர் மக்கள் வரலாறு, பண்பாடு

யுத்தத்தால் சின்னாப்பின்னப்பட்டுப்போன கடற்கரைச் சிற்றூரயும் அங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்வியலையும் ஒருவித ஏக்கத்துடன் ஆசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.