வளம் தரும் விரதங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வளம் தரும் விரதங்கள்

valam tharum virathangal
Weight
210.00 Gms

வளம் தரும் விரதங்கள்

தெய்வத்தை கோயிலுக்குத் தேடிச் சென்று வன்ங்குவது வழிபாடு; அந்த தெய்வத்தையே நம் வீட்டுக்கு வரவழைப்பது விரதம்.வீட்டில் முறையாகச் செய்ய்உம் ஒரு விரதத்தால், அந்த தெய்வமே நம்மை நெருங்கிவந்து குறைகளைத் தீர்த்து வைக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.