Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வலசை இதழ்-2

valasai 4
Weight
500.00 Gms

அழகான வடிவமைப்பில், நவீன இலக்கியத்தை தாங்கி வெளிவந்த வலசை தற்போது 2-ம் இதழாக வந்துள்ளது. தமிழின் ஆகச் சிறந்த எழுத்தாலர்களின் குழுமமாக இணைந்து இந்த அறிய இலக்கிய முயற்சியை சாத்திய மாக்கியுள்ளனர் என்றால் மிகையில்லை. இலக்கிய வரலாற்றில் இடம்பிடிக்கும் படியான வலசையின் வரவு அமைந்துள்ளது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.