வலசைப் பறாவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வலசைப் பறாவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள்

valasai paravaikalin vazhvida sikkalgal
Weight
270.00 Gms

 

வலசைப் பறவைகளின் வாழ்விடச் சிக்கல்கள் 

 

பறவைகள் மட்டுமின்றி, பலவித பாலுட்டிகள், விலங்குகள், வண்ணத்துபூச்சிகள், மீன்கள் எனப் பல உயிரின்ங்கள் உணவு, இருப்பிடம், வாழ்விடப் பாதிப்பு எனப் பல்வேறு காரணங்களுக்காக இடம்பெயர்ந்தாலும், பறவைகளின் இடம்பெயர்தலே, முழுமையான “வலசையாக அவதானிக்கப்படுகிறது. சூழலுக்கும், மற்ற உயிரின்ங்களுக்கும், மனிஉத சமூகத்திற்கும் நன்மை பயப்பதாகவே பறவைகளின் வலசை அமைந்துள்ளது. மனிதனால் இன்னமும் முழுமையாக விளக்கிகொள்ள முடியாத புதிர்களை உள்ளடக்கியதாகவும் வலசை விளங்குகிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.